Om Svenska Fjällklubben - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Om Svenska Fjällklubben

Svenska Fjällklubben är en rikstäckande ideell förening som bildades 1927. Vi har som främsta uppgift att på naturens villkor främja sund fjällsport. Det gör vi genom att arbeta med frågor kring vår Fjällmiljö, ge våra medlemmar möjligheter till ökad Fjällkunskap och erbjuda en lång rad Fjällupplevelser genom vandrings- och skidturer i vår fjällvärld.

För att ge alla möjlighet att uppleva fjällens natur- och kulturlandskap krävs kunskap om och varsamhet med den särpräglade miljön. Våra medlemmar verkar för ett aktivt friluftsliv: det är vandrare, skidåkare, fotografer, cyklister, klättrare, fågelskådare, botaniker och andra intresserade. Tack vare goda kunskaper och varsamhet kan alla uppleva fjällen och behålla den som en hållbar miljö. Därigenom vill vi främja respekten för fjällen som ekosystem, kulturlandskap och område för näringsverksamhet.

Fjällpolicy

"Svenska Fjällklubben verkar för en vidgad kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden."

I enlighet med denna formulering ur klubbens stadgar har en fjällpolicy utarbetats som en riktlinje för vårt agerande utåt. Målsättningen för klubben är att främja ett friluftsliv som är hänsynsfullt mot naturen.

Skydda fjällnatur och vildmark

Våra viktigaste uppgifter är att arbeta för skyddet av fjällnatur och orörda fjällområden, och fjällsäkerhets- och utrustningsfrågor. Det gör vi genom föredrag, kurser, egna publikationer och utåtriktad verksamhet av olika slag. Vi har även möjlighet att framföra våra synpunkter som remissinstans för statliga utredningar i dessa frågor.

Klubbens dåvarande ordförande Dag Hammarskjöld formulerade för femtio år sedan:

Det är också en tillgång - och en tillgång som ter sig omistlig - att ha kvar ett stycke land, där vi återfinna 'vid pipande myggors dans den tid som före människan fanns' (ur Till fjälls 1946).

Något som idag känns ännu viktigare att jobba med.

Verksamhet

Fjällklubben har tre till fyra möten per år då medlemmarna träffas i ett större sammanhang. Som medlem i klubben finns möjlighet att ansluta sig till en av klubbens lokala sektioner. Förutom att träffa människor med samma intresse erbjuder sektionerna ett omfattande program med fjällturer både vinter och sommar, utflykter och sektionsträffar med föredrag och bildvisning.

Medlemmar

Svenska Fjällklubben har ca 1700 medlemmar (juni 2024).medlemssidan kan du läsa mer om vad vi erbjuder våra medlemmar.

Fjällklubbens sektioner

 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english