Ämneslitteratur - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Ämneslitteratur

Svenska Fjällklubben har fyra böcker till salu. Böckerna finnas att beställa på nätet eller köpa på andra försäljningsställen.
Ett genomgående tema i alla böcker är förmedling av kunskap och information som har med fjäll att göra.

Sol eller snöstorm på fjälletFjallvaderbok
VÄDERBOK FÖR FJÄLLFOLK
Håkan Hultberg är meteorolog med lång erfarenhet av färder i fjällen. Han har skrivit en ”Fjällväderbok” för att vi ska förstå fjällvädret och planera våra turer därefter, Fjällväderboken ger en helhetsbild av vädret i våra fjällområden.
Förändring från gynnsamt färdväder till hårt eller mycket hårt väder kan komma oväntat och snabbt.
Kunskaper i fjällmeterologi, att kunna tyda och förstå vädertecken, kan vara skillnad mellan en fin tur på fjället eller att hamna i ett riktigt oväder.
Boken ger också en bred beskrivning av allt som påverkar fjällvädret, fjällmetereologins historia, laviner, med mera.
Det här är en ”måstebok” för alla som färdas i fjällen. 

 

 

Årsbok 2018 – 2019Handbok for fjalledare
Handbok för fjälledare

Syftet med den här boken är att fokusera på frågor om ledarskap med inriktning fjällmiljö. I boken beskrivs vad du som fjälledare behöver kunna och ta hänsyn till, när du leder olika typer av fjällturer.
Förhoppningen med denna bok är att den ska skapa förståelse för, och fördjupa kunskapen om ledarskapsfrågor, i synnerhet relaterade till utomhusmiljöer.
Varje kapitel avslutas med reflektioner och frågeställningar vilket gör boken lämplig som kurslitteratur inom ämnesområdet fjälledarskap.

 

 

 

Årsbok 2020 - 2021Handbok Vinterturer
Handbok för vinterturer
Denna bok beskriver hur man planerar och genomför turer på vinterfjället. Bokens innehåll och utformning gör det enkelt att få stöd och kunskap om vinterturens alla faser. Det är en bok med mycket fakta och goda råd som bygger på författarnas långa erfarenhet av vinterturer till fjälls. Boken har ingående beskrivningar av bland annat utrustning, turens grunder, färdplanering, vinterväder, lavinkunskap, navigering, mat, gruppdynamik, bo i snö och sjukvård.
Denna bok är värdefull för alla de som vill prova på vinterturer. En mer heltäckande bok i detta ämne lär vara svår att hitta.

 

 

 

Årsbok 2022 – 2023Arsbok 2023 Kungsleden
Kungsleden

Kungsledens 40 mil mellan Abisko och Hemavan är den vandrings- och skidled i Sverige, där flest skidåkare och vandrare färdas. Svenska Fjällklubbens årsbok 2022 – 2023 ger en heltäckande beskrivning av Kungsleden, The King of Trails.
I boken ges en ingående beskrivning av ledens olika avsnitt, vem som ansvarar för vad, finansiering, hur stugvärdarna arbetar, Fjällräddningen, ledens historia, natur och kultur, samverkan med rennäringen, och mycket mer. För att Kungsleden ska erbjuda bra upplevelser krävs mycket arbete och underhåll ”bakom kulisserna” med stugor, fjällstationer, Naturum, vindskydd, broar, spångade ledavsnitt, skyltar, transport av ved och varor, något som också beskrivs i boken.  
Vandrare och skidåkare berättar också om sina upplevelser längs leden.

 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english